Besiktning av värmesystem

kontroll.systemvatska
rengoring.varmevaxlare.varmesystem

Vad innebär en besiktning/felsökning av kyl- och värmesystem?

Förutom att mäta upp beläggningar och korrosion vilket inkluderar undercentral tillopp/retur ledningar samt förgreningar ut i fastighetens system, gör vi även ett omfattande vätskeprov på den tekniska system vätskan som alltid görs direkt på plats, (ett vätskeprov får aldrig vara mer än 2 minuter gammalt för att ge korrekta mätvärden). Du får reda på vilka gaser, hur mycket gaser, syre, magnetit, pH samt om ledningsförmågan i systemvätskan är optimal. Vi mäter även beläggningar i ledningar som kan vara dolda med ultraljud så du vet exakt hur problemet ser ut.

Med vår felsökning/besiktning får du en dokumenterad besiktning och åtgärdsplan som är ett praktiskt och uppskattat verktyg. Svensk Energiförbättring arbetar med ledande fastighetsbolag och förvaltare med Göteborg som bas. Välkommen till undercentralsexperten.