Besiktning av värmesystem

kontroll.systemvatska
vattenanalys
rengoring.varmevaxlare.varmesystem

Vad innebär en besiktning/felsökning av kyl- och värmesystem?

Förutom att mäta upp beläggningar och korrosion vilket inkluderar undercentral tillopp/retur ledningar samt förgreningar ut i fastighetens system, gör vi även ett omfattande vätskeprov på den tekniska system vätskan som alltid görs direkt på plats, (ett vätskeprov får aldrig vara mer än 2 minuter gammalt för att ge korrekta mätvärden). Du får reda på vilka gaser, hur mycket gaser, syre, magnetit, pH samt om ledningsförmågan i systemvätskan är optimal.

Med vår felsökning/besiktning får du en dokumenterad besiktning och åtgärdsplan som är ett praktiskt och uppskattat verktyg. Svensk Energiförbättring arbetar med ledande fastighetsbolag och förvaltare med Göteborg som bas. Välkommen till Svensk Energiförbättring!