®

Vi besiktar din fastighet!

Vi mäter upp ledningar, radiatorer och stammar i din fastighets kyl- och värmesystem för att fastställa om det finns beläggningar och korrosion.

I besiktningsprotokollet kan du sedan avgöra vilka fastigheter som behöver rengöras och vilka ni kan vänta med. Ett underlag från oss är dessutom klokt att ha vid en eventuell ombyggnation eller vid en försäljning av fastigheten.

Kontakta oss för en mätning/besiktning.
info@svenskenergiforbattring.se