®

Beläggningar/korrosion

I stort sett kan större delen av de problem som uppkommer i kyl- och värmesystem härledas till det syrerika vattnet som din kommun tillhandahåller. Ett syresatt vatten, vilket nästan alla fastighetsägare använder för att fylla på systemen, ökar korrosionsgraden och skapar beläggningar helt i onödan. Detta ger i sin tur en rad negativa bieffekter som exempelvis:
  • Minskad överförd kyl/värmeeffekt.
  • Från ökat tryckfall till total igensättning av system.
  • Korrosion i rörledningar, radiatorer, värmeväxlare, kylväxlare, kylbufflar.
  • Ökat slitage av pumpaxlar vilket kan leda till att packboxar och axeltätningar börjar läcka.
  • Styrventiler och termostatventiler kärvar och måste bytas.
  • Läckande rör eller anslutningar.
Ett obehandlat vatten i ett slutet system är med andra ord en risk, förkortar livslängden och kan skapa bekymmer i onödan.