Zinkgruvan Mining 

”Vi har under flera år haft problem med luft och kärvande termostatventiler i vårt Värmesystem för fastigheter och industrin 

I juni 2021 så tog jag kontakt med Jan-Krister Säwström och Svensk Energiförbättring, efter rekomendation från Askersunds Kommun. 

Jan-Krister kom ut på ett besök och gjorde en Vattenanalys på vätskan i vårt system, den visade att vi hade extremt dålig kvalite på systemvätskan med mycket syrgas och magnetit. 

Vi fick ett kostnadsförslag på åtgärder som Jan-Krister rekomenderade oss att göra. 

Så efter semestern i slutet av augusti 2021 började började Jan-Krister och en kollega att tvätta vårat värmesystem med kemikalier. När detta var klart så installerades en stationär avgasare Noxygen C650 med ett magnetit filter + ett stationärt filter Mag 250. 

I mitten av september så körde vi igång vårt system med Noxygen avgasare och Mag 250 filter. 

Efter att detta togs i drift så har vi inte haft samma problem med kårvande temostatventiler och luftning av vårt värmesystem 

Slutligen ett stort tack till Jan-Krister och 

Svensk Energiförbättring för hjälpen 

Mikael Persson – VVS/Fastighet och industriunderdi 

Zinkgruvan Mining 

Bra service och tydlig rapport med åtgärdsförslag 

Vi är väldigt nöja med ditt arbete, snabb och kontinuerlig återkoppling, Bra service och tydlig 

rapport med åtgärdsförslag. 

Edwin Da Projektledare-Vistgötar 

Företag som väljer Svensk Energiförbättring 

Se fler kunder & referenser 

Fastighetsägare 

Förvaltare 

Industrier 

Entreprenörer 

Kommunala fastighetsbolag 

Statliga fastigheter 

Bostadsföreningar 

Svensk Energiförbättring AB 

Rengöring och service av värmesystem, kylsystem och värmeväxlare i 

hela Sverige 

Fördelarna med ett välskött värmesystem

Med Svensk Energiförbättring undviker du