Integritetspolicy

Med anledning av GDPR (General Data Protection Regulation) har vi förtydligat vår data- och integritetspolicy som mer utförligt beskriver hur vi sparar och analyserar din personliga information.

GDPR

General Data Protection Regulation är en EU-förordning som ersatte PUL, Personuppgifts-lagen, den 25 maj 2018. Den nya lagen reglerar hantering av personuppgifter som personnummer, mailadresser, mobilnummer osv. GDPR omfattar inte bara elektronisk information utan gäller också alla papper och dokument som innehåller någon typ av personuppgift.

Vi respekterar er integritet och skyddar alla personuppgifter som vi behandlar.

DITT SKYDD ÄR VIKTIGT FÖR OSS

Skyddet av dina personuppgifter är mycket viktigt för oss. I denna policy anges vilka personuppgifter som kan komma att behandlas av oss och genom användning av vår webbsida.

Policyn talar även om hur personuppgifter kan komma att behandlas samt dina rättigheter i förhållande till dessa. Vi har det yttersta ansvaret för all registrering av personuppgifter och behandlar dessa personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).