Rengöra Värmesystem

– Ett rätt tekniskt system minskar underhållet. Ingmar Alexandersson, Alexandersson Fastigheter

Vad innebär rengöring?

Anledningen till att Svensk Energiförbättrings metoder blivit populär hos förvaltare och fastighetsägare är att felanmälningar, underhålls- och driftskostnader minskar sammantaget och i vissa fall drastiskt. Att rengöra ett värme- eller kylsystem innebär per definition att processa systemvätskan till tekniskt optimal. I praktiken innebär detta att vi rengör systemet från kraftiga beläggningar, filtrerar ut slagg och ser till att det är fritt från syre och aggressiva gaser.

Vilka effekter kan jag räkna med?

Det finns flera fördelar med att ha ett rent system. Oftast kan framledningstemperaturen sänkas med i snitt 1 till 3 grader och samtidigt ökar verkningsgraden i hela anläggningen. Dessutom minskar slitaget, pumpdriften blir optimal och driftsunderhållskostnaden blir lägre. Med rätt pH och minimalt med gaser begränsar vi accelerationen av korrosion och systemet får naturligt en längre hållbarhet. Våra processer är ej skadliga för systemet utan tvärtom, dessutom uppfyller vi alla ställda miljökrav.

Vad behöver du tänka på?

Om man har planerat att justera in sina system är det viktigt att systemen är rena och den tekniska vätskan är rätt innan injustering påbörjas. Därefter kan du med fördel utnyttja vårt kostnadseffektiva serviceavtal som ger dig ett system som ständigt är i toppskick. Har du fler frågor är du varmt välkommen till Svensk Energiförbättring

 • Systemvätskan är tekniskt optimal
 • Höjer verkningsgraden i anläggningen
 • Minskar effektförbrukningen
 • Ökar livslängden på anläggningen
 • Mindre felanmälningar
 • Betydande energibesparing
 • Optimal pumpkapacitet
 • Lägre drift- och underhållskostnader
 • Lägre ljudnivåer
 • Begränsning av korrosionsangrepp
 • Mindre energiförluster
 • Mindre acceleration av korrosionsprocesser
 • Mindre förslitning av ventiler, pumphjul, axeltätningar, etc.
 • Reducerar CO2-utsläppet
 • Miljöanpassad drift