Rengöring av värmesystem och kylsystem

– Ett rent system minskar underhållet.
Ingmar Alexandersson, Alexandersson Fastigheter

Vad innebär rengöring?

Anledningen till att Svensk Energiförbättrings metoder blivit populär hos förvaltare och fastighetsägare är att felanmälningar, underhålls- och driftskostnader minskar sammantaget och i vissa fall drastiskt. Att rengöra ett värme- eller kylsystem innebär per definition att processa systemvätskan till tekniskt optimal. I praktiken innebär detta att vi rengör systemet från kraftiga beläggningar, filtrerar ut slagg och ser till att det är fritt från syre och aggressiva gaser.

Vilka effekter kan du räkna med?

Det finns bara fördelar med att ha ett rent system. Oftast kan framledningstemperaturen sänkas med i snitt 1 till 3 grader och samtidigt ökar verkningsgraden i hela anläggningen. Dessutom minskar slitaget, pumpdriften blir optimal och driftsunderhållskostnaden blir lägre. Med rätt pH och minimalt med gaser begränsar vi accelerationen av korrosion och systemet får naturligt en längre hållbarhet. Du undviker också risken för flödestaxa.

 • Systemvätskan är tekniskt optimal
 • Höjer verkningsgraden i anläggningen
 • Minskar effektförbrukningen
 • Ökar livslängden på anläggningen
 • Mindre felanmälningar
 • Betydande energibesparing
 • Optimal pumpkapacitet
 • Lägre drift- och underhållskostnader
 • Lägre ljudnivåer
 • Begränsning av korrosionsangrepp
 • Mindre energiförluster
 • Mindre acceleration av korrosionsprocesser
 • Mindre förslitning av ventiler, pumphjul, axeltätningar, etc.
 • Reducerar CO2-utsläppet
 • Miljöanpassad drift