Kort om oss

Avlägsna skadliga gaser med NoXygen

TTM NoXygen® är en helautomatisk utrustning för behandling av vätskor i kyl- och värmesystem. Energiförluster, korrosion och ljudproblem i vätskesystem förorsakas framförallt av för hög gashalt i systemvätskan.

Läs mer »

Rengöring av kyl- och värmesystem

Vi påstår att om du inte har ett rent kyl- och värmesystem i din fastighet så spelar andra insatser mindre roll. Ett tekniskt korrekt och rent system ger lägre energiförbrukning, bättre flöden och mindre underhåll.

Läs mer »

Utbildade Tekniker av Alfa Laval

Alla plattvärmeväxlare behöver så småningom rekonditioneras för att garantera bästa prestanda och förhindra oplanerade produktionsavbrott.

Två av de vanligaste orsakerna till försämrad prestanda hos plattvärmeväxlare är utslitna packningar, vilket orsakar externt läckage, samt beläggningar på plattornas ytor, vilket reducerar värmeöverföringen.
Vi rengör och rekonditionerar värmeväxlare och utför packnings- och plattbyten.

Svensk Energiförbättrings personal har genomgått Alfa Lavals utbildningsprogram för kyl- och värmeväxlare.

Läs mer »

Kyl- och Värmesystem på havet

Inte bara företag och fastigheter behöver pålitliga och väl fungerande kyl- och värmesystem!

Svensk Energiförbättring arbetar även med kyl- och värmesystem på små och stora fartyg för att säkerhetsställa en säker framfart på de öppna haven.

Kustbevakningen har sedan flera år valt att få fartyg servade av Svensk Energiförbättring.

Totalrengöring av vattenburna värme- och kylsystem.

Vad innebär rengöring? Anledningen till att Svensk Energiförbättrings metoder blivit populär hos fastighetsägare och förvaltare är att felanmälningar, underhålls- och driftskostnader minskar sammantaget och i vissa fall drastiskt. Att rengöra ett värme- eller kylsystem innebär per definition att processa systemvätskan till tekniskt optimal.

I praktiken innebär detta att vi rengör systemet från kraftiga beläggningar, filtrerar ut slagg och ser till att det är fritt från syre och aggressiva gaser.

Vilken effekt kan jag räkna med?

Det finns flera fördelar med att ha ett rent system. Oftast kan framledningstemperaturen sänkas och samtidigt ökar verkningsgraden i hela anläggningen. Dessutom minskar slitaget, pumpdriften blir optimal och driftsunderhållskostnaden blir lägre. Med rätt pH och minimalt med gaser begränsar vi accelerationen av korrosion och systemet får naturligt en längre hållbarhet. Hela vår process uppfyller alla ställda miljökrav och är miljö vänlig för miljön och för systemen.

Fördelar med rent system

 • Lägre drift- och underhållskostnader
 • Nöjdare hyresgäster
 • Lägre ljudnivåer
 • Begränsning av korrosionsangrepp
 • Mindre energiförluster
 • Mindre acceleration av korrosionsprocesser
 • Mindre förslitning av ventiler, pumphjul, axeltätningar, etc.
 • Reducerar CO2-utsläppet
 • Miljöanpassad drift
 • Systemvätskan är tekniskt optimal
 • Höjer verkningsgraden i anläggningen
 • Minskar effektförbrukningen
 • Ökar livslängden på anläggningen
 • Mindre felanmälningar
 • Betydande energibesparing
 • Optimal pumpkapacitet

Felsökning av kyl- och värmesystem

Svensk Energiförbättring mäter upp stammar i din fastighets kyl- och värmesystem samt genomför en komplett vattenanalys för att fastställa om det finns beläggningar, korrosion, syre och andra aggressiva gaser.
I besiktningsprotokollet kan du sedan avgöra vilka fastigheter som behöver rengöras, avgasas och vilka ni kan vänta med. Ett underlag från oss är dessutom perfekt verktyg att ha vid en planerad underhållsbudget. Hela vår process uppfyller alla ställda miljökrav.

Kontaktuppgifter

Svensk Energiförbättring är ett Göteborgsföretag som även arbetar i Stockholm och Malmö.

Svensk Energiförbättring AB, Box 7057, 402 31 Göteborg
Besöksadress: Rosengatan 11, Göteborg

Kontor: 031-14 08 80

Stockholm:  08-661 43 40
Malmö:       040-92 53 40

Mejl: info@svenskenergiforbattring.se

Några referensobjekt

Några av våra kunder

Kustbevakningen
Ö-varvet AB
Veolia Sverige AB
HKScan Sweden AB
ICA Maxi
Renova AB
Bravida Sverige AB
Newsec Asset Management AB
Corem Property Group AB
Coor Service Management AB
Hufvudstaden AB
Alexandersson Fastigheter AB
Wallenstam AB
Primär Fastighetsförvaltning AB
Volvo Group Trucks Technology

Vasakronan AB
toofab
ICA Fastigheter
Kungsleden AB
Sigillet AB
Terminal Real Estate Sweden AB
Alaska Fastigheter AB
Alecta Pensionsförsäkring
Stiftelsen Akademihemman
Staffantorps Kommun
Lidköpings Kommun
Mariestads Kommun
Cowi AB
Husvärden AB

ISS Facility Services
Swedish Match
Trafikverket
Sveriges Television AB
Lunds Universitet
Chalmers Tekniska Högskola
Fast Partner AB
Wikström VVS-Kontroll AB
Brf Skonaren
Brf Vasastaden
VVS-Teknik Rör i Väst AB
Carrier
Gunnar Karlsen Sverige AB
med flera