SEF_Rengöring värme- och kylsystem
IMG_2606-768x1024

Vad innebär rengöring?

Anledningen till att Svensk Energiförbättrings metoder blivit populär hos förvaltare och fastighetsägare är att felanmälningar, underhålls- och driftskostnader minskar sammantaget och i vissa fall drastiskt. Att rengöra ett värme- eller kylsystem innebär per definition att processa systemvätskan till tekniskt optimal. I praktiken innebär detta att vi rengör systemet från kraftiga beläggningar, filtrerar ut slagg och ser till att det är fritt från syre och aggressiva gaser.

Vilka effekter kan du räkna med efter en totalrengöring i värme- och kylsystem?

Det finns bara fördelar med att ha ett rent system. Oftast kan framledningstemperaturen sänkas med i snitt 1 till 3 grader och samtidigt ökar verkningsgraden i hela anläggningen. Dessutom minskar slitaget, pumpdriften blir optimal och driftsunderhållskostnaden blir lägre. Med rätt pH och minimalt med gaser begränsar vi accelerationen av korrosion och systemet får naturligt en längre hållbarhet. Du undviker också risken för flödestaxa.

Vad behöver jag tänka efter mitt värmesystem eller kylsystem har blivit rengjort?

Efter Svensk Energiförbättring gjort rent är det viktigt att justera in systemet. Därefter kan du med fördel utnyttja vårt kostnadseffektiva serviceavtal som ger dig ett system som ständigt är i toppskick. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Svensk Energiförbättring.

Fördelarna med ett välskött värmesystem

Med Svensk Energiförbättring undviker du

Vanliga frågor och svar..

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar leo.

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo.

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.