Spara energi med Rena system

Specialister i över 35 år på rengöring, avgasning och underhåll av värmesystem och kylsystem

Vi filtrerar ut slagg och rengör system från kraftiga beläggningar och ser till att det är fritt från både syre och aggressiva gaser. Genom att rengöra ett värme- eller kylsystem innebär i praktiken att processa systemvätskan till tekniskt optimal.

Hög teknisk kompetens och bred erfarenhet.

Rengöring av system på Jönköping energi AB.
Rengöring av system på Jönköping energi AB.

Rengöring av ditt värme- och kylsystem

Vi påstår att om du inte har ett rent system i din fastighet, så spelar andra insatser betydligt mindre roll.

Ett rent system möjliggör jämnare och mer stabil värmeöverföring.

Med över 35 år i branschen kan vi lova att vi vet allt om rengöring av vattensystem.

Vi rengör systemet från kraftiga beläggningar, filtrerar ut slagg och avlagringar och ser till att det är fritt från syre och aggressiva gaser. Hela systemet är då korrosionsbehandlat.

SÄKERT och EFFEKTIVT

Ta bort syre med avgasning

Vi på Svensk Energiförbättring är auktoriserade återförsäljare och installatörer av TTM NoXygen® som är en helautomatisk utrusning för behandling av vätska i värme- och kylsystem.

Ljudproblem, energiförluster och korrosion i vätskesystemet är förorsakat framför allt av för höga gashalter i systemvätskan.

Avgasaren har hög prestanda och är gjord för att klara allt tuffare krav som ställs på värme- och kylsystem.

Den är helt anpassad för framtidens behov.

Ta bort syre med av avgasning
Installation av fast vakuumavgasare och filter på en av Swedish logistic property ABs fastigheter.
Screenshot 2022-12-19 at 16-24-53 Hem - svenskenergiforbattring
Service och packningsbyte på Chalmers.

Service Plattvärmeväxlare

Vi rengör och rekonditionerar värmeväxlare och utför platt- och packningsbyten.

Alla plattvärmeväxlare behöver så småningom rekonditioneras för att förhindra oplanerade produktionsavbrott och för att få bästa garanterad prestanda.

De två vanligaste orsakerna för försämrad prestanda på plattvärmeväxlaren är beläggningar på plattornas ytor, externt läckage som orsakats av utslitna packningar som i sin tur reducerar värmeöverföringen.

Personalen här på Svensk Energiförbättring har genomgått Alfa Lavals utbildningsprogram för kyl- och värmeväxlare.  

Nu även till sjöss

Svensk Energiförbättring arbetar även med värme- och kylsystem för stora och små fartyg för att säkerhetsställa säkerheten för framfarten på det öppna havet.

Det är inte bara företag och fastigheter som behöver väl fungerade och pålitliga värme- och kylsystem.

Kustbevakningen har under flera år valt att få fartygen servade utav Svensk Energiförbättring.

Rengöring av kyl- och värmesystem på kustbevakningen
Rengöring av kyl- och värmesystem på kustbevakningen

Så här går det till

Besiktning

Vätskeanalys
Ultraljudsmätning
VVX-Besiktning
Analysrapport
Åtgärdsförslag

Rengöring

Systemrengöring
VVX-Rengöring
Vätskeoptimering
Filtrering
Avgasning

Optimering

Efterbesiktning
Mätningar
Dokumentation
Uppföljning
Service

Varför skall du välja Svensk energiförbättring?

Bra för miljön

Spar energi

Säker drift

Våra kunder säger..

Ett axplock av företag vi stolt arbetar med

Har du frågor och inte vet vilken person du ska kontakta?
Skicka in formuläret så ser vi till att du får hjälp.