Med anledning av GDPR (General Data Protection Regulation) har vi förtydligat vår data- och integritetspolicy som mer utförligt beskriver hur vi sparar och analyserar din personliga information.

GDPR

General Data Protection Regulation är en EU-förordning som ersatte PUL, Personuppgifts-lagen, den 25 maj 2018. Den nya lagen reglerar hantering av personuppgifter som personnummer, mailadresser, mobilnummer osv. GDPR omfattar inte bara elektronisk information utan gäller också alla papper och dokument som innehåller någon typ av personuppgift.

Vi respekterar er integritet och skyddar alla personuppgifter som vi behandlar.

DITT SKYDD ÄR VIKTIGT FÖR OSS

Skyddet av dina personuppgifter är mycket viktigt för oss. I denna policy anges vilka personuppgifter som kan komma att behandlas av oss och genom användning av vår webbsida.

Policyn talar även om hur personuppgifter kan komma att behandlas samt dina rättigheter i förhållande till dessa. Vi har det yttersta ansvaret för all registrering av personuppgifter och behandlar dessa personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Enligt Dataskyddsinspektionen avser en personuppgift all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som fysisk person. Detta inkluderar t.ex. namn, adress, e-post, mobilnummer men även bilder, ljudupptagningar och IP-nummer räknas som personuppgifter.

Beroende på vilka tjänster du har valt att använda kan vi komma att behandla följande typer av personuppgifter:

· Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-post och telefonnummer.

· Personuppgifter såsom bilder tagna i verksamheten.

· Annan information som vi mottar från dig igenom din kontakt med oss.

Vår utgångspunkt när vi behandlar personuppgifter är att det endast är de personer i vår verksamhet som i sitt arbete behöver just de här personuppgifterna som har tillgång till dem. Alla personuppgifter gallras/tas bort vid inaktualitet. Viss data måste lagras i enlighet med lagar och förordningar exempelvis bokföringslagen och kommer därför inte raderas.

ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:

· För att tillhandahålla våra tjänster i enlighet med tillämpliga villkor.

· För administration av vår relation med våra kunder.

· För att utveckla och förbättra våra tjänster.

· För att ge dig som kund information om vår verksamhet.

PERSONUPPGIFTER I MARKNADSFÖRINGSSYFTE

Om vi använder bilder på kund i marknadsföringssyfte på vår hemsida eller andra sociala medier, görs detta enbart efter kunds samtycke. Namn på personer som visas på bilderna skrivs aldrig ut.

DINA RÄTTIGHETER

Enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen är det vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål. Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat i våra register, samt begära rättning eller radering av dina personuppgifter som finns i våra register.

SÅ HÄR ANVÄNDER VI KAKOR (COOKIES)

Vi använder kakor (cookies), närmare bestämt statistikkakor. Det är för att kunna föra statistik över hur webbplatsen används och för att kunna ha annonser på andra webbplatser.

Några av kakorna sparas i din utrustning för att komma ihåg dina val vid nästa besök. Din och andra besökares aktivitet på webbplatsen loggas, men den kan inte kopplas ihop med enskilda individer. Vi samlar in uppgifter om vilka av webbplatsens sidor du besöker, hur länge du stannar på webbplatsen och från vilket land du surfar.

VILKA ANVÄNDER KAKORNA?

Information som samlas in med hjälp av kakor på webbplatsen hanteras, förutom av oss, även av Google Analytics och Facebook.

DU KAN TA BORT KAKOR

I inställningarna för din webbläsare eller enhet kan du oftast ställa in vilka kakor som får lagras på enheten. Du kan blockera alla kakor, granska vilka kakor som har lagrats och radera de lagrade kakorna. Om du blockerar kakor får vi sämre förutsättningar att anpassa webbplatsen för just dig. Om du blockerar kakor kommer du att få frågan om och om igen om du vill godkänna kakor.

För frågor om personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss.