Avgasare - Svensk Energiförbättring

SEF_Avgasare-bild
Noxygen+ JK
Rengöring av värmesystem och installation av fast vakuumavgasare och filter på en av Swedish logistic property ABs fastigheter.

Avgasare 

TTM Noxygen är en helautomatisk utrustning för behandling av vätskor I kyl och värmesystem. Energiförluster, korrosion och ljudproblem i vätskan förorsakas framför allt av för hög gashalt i systemvätskan. 

Vi på Svensk Energiförbättring hjälper fastighetsägare att förhindra problemen genom en effektiv och enkel metod som håller systemet fritt från gaser som är aggresiva och förstör systemvätskans förmåga att hämta och avge energi. 

Fördelar

NoXygen upprätthåller funktion och energieffektivitet i anläggningen genom att förhindra uppkomsten av korrosion på rör, ventiler, pumpar och andra vätskeberörda komponenter. Andra fördelar med Noxygen är att ljudproblemen minskar och att köldbärarvätskan ej bryts ned. Anskaffningskostnaden för NoXygen är mycket låg och Noxygen kan installerar i såväl befintliga som nya system. 

NoXygen är miljöbedömd

Våra VVS system blir mer och mer komplexa allt eftersom moderna komponenter installeras. Radiatortermostater, pumpar, styrventiler och rörsystem påverkas av den luft som hela tiden kommer in i våra system. 

Luft består av ca 20% syre och resterande är kvävgas och nån liten del ädelgaser. 

Vi fyller våra system med dricksvatten som innehåller ca 9mg syre/ liter vatten. Det innebär att det totala gasinnehållet i dricksvatten är ca 45mg/liter. Inga av dessa gaser vill man ha i systemen då de enbart är skadliga.För att få bort dessa så krävs antingen att man kokar vattnet med hög värme eller med vakuum. 

Man vill ta bort ALLA gaser i ett system, inte enbart syre, och detta gör man effektivast med en undertrycksavgasare. 

Svensk Energiförbättring är auktoriserad installatör av NoXygen och hjälper dig med både rengöring och installationer. Kontakta oss gärna för mer information.

NoXygen avgasare

Det finns många fördelar med att låta oss installera en avgasare 

Vanliga frågor och svar..

Man ökar energieffektiviteten, minskar ljudproblem i rörsystemet, förhindrar korrosionsangrepp på systemet och dess komponenter, man slipper att lufta radiatorer samt sänker sin energikostnad.

Att installera en avgasare tar ca 3 – 4 timmar

ja, 5 års garanti