Avgasare

IMG_8887_EDT_1200_400
Installation av avgasare på De la Gardiaskolan i Lidköping.

Avgasare

TTM NoXygen är en helautomatisk utrustning för behandling av vätskor I kyl och värmesystem. Energiförluster, korrosion och ljudproblem i vätskan förorsakas framför allt av för hög gashalt i systemvätskan.

Vi på Svensk Energiförbättring hjälper fastighetsägare att förhindra problemen genom en effektiv och enkel metod som håller systemet fritt från gaser som är aggresiva och förstör systemvätskans förmåga att hämta och avge energi.

NoXygen upprätthåller funktion och energieffektivitet i anläggningen genom att förhindra uppkomsten av korrosion på rör, ventiler, pumpar och andra vätskeberörda komponenter. Andra fördelar med NoXygen är att ljudproblemen minskar och att köldbärarvätskan ej bryts ned. Anskaffningskostnaden för NoXygen är mycket låg och NoXygen kan installerar i såväl befintliga som nya system.

NoXygen är miljöbedömd.

Svensk Energiförbättring är auktoriserad installatör av NoXygen och hjälper dig med både rengöring och installationer. Kontakta oss gärna för mer information

Det finns många fördelar att låta Svensk Energiförbättring installera en avgasare

  • Ökar energi effektiviteten
  • Minskar ljudproblem i rörsystemet
  • Förhindrar nedbrytning av köldmedia
  • Förhindrar korrosionsangrepp på systemkomponenter