Omfattningen och betydelsen av miljöarbetet i Svensk energiförbättring AB:s verksamhet är stor, då många av våra kunder ställer stora krav på oss i vårt inre och yttre miljöarbete, liksom att det finns handlingsplaner i vår internkontroll (arbetsmiljö). Vidare är det viktigt för oss att vi är en länk i miljöarbetet.

Svensk energiförbättrings eget interna miljöarbete omfattar:

Kretsloppstänkande genomsyrar organisationen

Användning av miljövänliga produkter

Påverka våra kunder att lägga in miljöaspekter i sitt arbete

Samarbeta med leverantörer och kunder i miljöfrågor

Påverkar leverantörer vid val av material, tillverkningsmetoder, emballage, transportsätt mm

Källsortering

Energisnål bilkörning

Svensk energiförbättring AB:s miljöpolicy är att:

Ständigt förbättra miljön

Förebygga föroreningar

Följa lagar och förordningar