Rengöring av värmesystem och kylsystem

Rengöring av kylsystem på Jönköping Energi
Rengöring av kylsystem på Jönköping Energi
Rengöring värmesystem
Rengöring av värmesystem och installation av fast vakuumavgasning i BRF Dagakarlen 20

Vad innebär rengöring?

Anledningen till att Svensk Energiförbättrings metoder blivit populär hos förvaltare och fastighetsägare är att felanmälningar, underhålls- och driftskostnader minskar sammantaget och i vissa fall drastiskt. Att rengöra ett värme- eller kylsystem innebär per definition att processa systemvätskan till tekniskt optimal. I praktiken innebär detta att vi rengör systemet från kraftiga beläggningar, filtrerar ut slagg och ser till att det är fritt från syre och aggressiva gaser.

Vilka effekter kan du räkna med efter en totalrengöring i värme- och kylsystem?

Efter avslutad rengöring erhåller du en utförlig dokumentation där du bl a kan se att systemvätskan är optimal och att korrosionen nu är borta.

Det finns bara fördelar med att ha ett rent system. Oftast kan framledningstemperaturen sänkas med i snitt 1 till 3 grader och samtidigt ökar verkningsgraden i hela anläggningen. Dessutom minskar slitaget, pumpdriften blir optimal och driftsunderhållskostnaden blir lägre. Med rätt pH och minimalt med gaser begränsar vi accelerationen av korrosion och systemet får naturligt en längre hållbarhet. Du undviker också risken för flödestaxa.

Våra processer är inte skadliga för ditt system och uppfyller alla ställda miljökrav.

VAD BEHÖVER DU TÄNKA PÅ ?

Vi rekommenderar att du efter vårt utförda arbete sätter in magnetitfilter och en underhållsavgasare.

Detta för att bibehålla systemet rent och avgasat framöver.

Efter att våra tekniker optimerat systemet har du alltid 1 års service och support. Därefter kan du alltid lägga till vårt löpande service avtal som ger dig ett system som ständigt är i topp kvalitet….år efter år!

Fördelarna med ett välskött värmesystem

Med Svensk Energiförbättring undviker du

Vanliga frågor och svar..

I normala system tar det ca 1 till två veckor.

Hyresgäster störs inte. Om vi behöver tillträde till hyresgäster aviserar vi alltid i god tid.

Felanmälningar, underhålls- och driftkostnader minskar drastiskt.

Det minskar även risken för straffavgifter från Energibolagen (som de tar ut om man skickar tillbaka för varmt returvatten)

Ja, vi lämnar alltid ett års garanti på arbetet och 5 års garanti på material. I utfört arbete ingår alltid efter besiktningar med dokumentation.