Besiktning av värmesystem och kylsystem - Svensk Energiförbättring

besiktning felsökning värmesystem
Besiktning av kylsystem på Swedish Match

Besiktning/felsökning 

Vad innebär en besiktning/felsökning av kyl- och värmesystem? 

Vi utför mätningar på undercentralens tillopp- och returledningar. Vi gör även en omfattande analys av den tekniska systemvätskan. Detta görs alltid direkt på plats eftersom ett vätskeprov får aldrig vara mer än 2 minuter gammalt för att ge korrekta mätvärden. Du får reda på pH-värde, mängden gaser och magnetit i systemvätskan samt om ledningsförmågan är optimal. 

Du får en dokumenterad besiktning och en åtgärdsplan som är ett praktiskt. och uppskattat verktyg. Svensk Energiförbättring arbetar med kommersiella fastigheter, industrier, fartyg och bostadsrättsföreningar i Göteborg, Stockholm och Malmö. 

Vi mäter enligt SIS:12828 standard för god vattenkvalitet i kyl och värme system enligt internationell standard VD12035.

Vi utför även fördjupade analyser av systemvätskan vid behov.

Välkommen till Svensk Energiförbättring AB. Experten på undercentraler i över 35 år. 

Hur mår ditt system?

Ibland verkar värme- och kylsystem leva sitt eget liv. Värmeväxlaren behöver service, packningarna bytas, systemet skall rengöras. Vi förstår precis hur du har det. Vi rengör värme- och kylsystem för fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar. Vi tar bort magnetit, syre och installerar en avgasare med magnetitfilter. Vill du ha hjälp att se över värmesystemet i din fastighet eller bostadsrättsförening

Fyll i formulär eller ring oss