Värmeoptimering Bostadsrättsförening - Svensk Energiförbättring

Ett rengjort och avgasat värmesystem sparar alltid energi och sänker energikostnaden i er bostadsrättsförening!

Med ett rent värmesystem har din bostadsrättsförening en energieffektiv fastighet där du inte bara sparar pengar, utan också bidrar till en mer hållbar framtid.

Hos oss på Svensk Energiförbättring förstår vi vikten av att ha ett rent och välfungerande värmesystem för att optimera energianvändningen i er bostadsrättsförening.

Varför är underhåll av värmesystem viktigt?

Upp till 50% av energiförbrukningen i ett genomsnittligt bostadshus kan gå åt till uppvärmning. Detta gör ditt värmesystem till en av de mest kritiska komponenterna när det gäller energieffektivitet. Men visste du att effektiviteten i ditt värmesystem kan påverkas kraftigt om det inte är rent och avgasat?

Luft i värmesystemet kan leda till intern rostbildning. Rost skadar systemet inifrån och orsakar blockeringar i rör och element. Detta leder till försämrad värmeöverföring, ojämn värmefördelning och i slutändan – högre energikostnader.

75 % av alla felanmälningar i bostadsrättsföreningar handlar om dåligt värme och kalla element.

Många bostadsrättsföreningar känner igen problemet med kalla element och ojämn värme. Oftast kan problemen härledas till försmutsade värmesystem och höga syrehalter i systemvätskan. Idag med höga energikostnader är det extra viktigt med avgasade och rena värmesystem.

Hur vi hjälper din bostadsrättsförening att spara energi och kostnader.

Vi har i över 35 år hjälpt bostadsrättsföreningar och är specialiserade på att identifiera och åtgärda problem som leder till en effektiv energianvändning ert värmesystem.

Genom att låta oss rengöra och avgasa ert värmesystemen, minskar risken för slitage, förlänger livslängd och sänker energiförbrukningen.

Efter vårt arbete rekommenderar vi er bostadsrättsförening att installera magnetitfilter och en undertrycksavgasare.

Detta för att bibehålla ert värmesystem rent och avgasat år efter år!

Vi på Svensk Energiförbättring har alltid teknisk support till våra Bostadsrättsföreningar!

Så här går det till

Besiktning

Vätskeanalys
Ultraljudsmätning
VVX-Besiktning
Analysrapport
Åtgärdsförslag

Rengöring

Systemrengöring
VVX-Rengöring
Vätskeoptimering
Filtrering
Avgasning

Optimering

Efterbesiktning
Mätningar
Dokumentation
Uppföljning
Service

Några Bostadsrättsföreningar med nu rena och avgasade värmesystem, tycker till !

Fördelarna med ett välskött värmesystem

Med Svensk Energiförbättring undviker du

Vanliga frågor och svar..

Ja, beroende på systemvätskans smutsighets grad kan bostadsrättsföreningar spara 5 – 30 % på energiförbrukningen.

Bostadsrättsföreningens felanmälningar minskar drastiskt. En energibesparing på 5 – 30 % beroende på systemvätskans kvalitet och smutsighets grad.

Er bostadsrättsförening minskar även risken för straffavgifter från Energibolaget (avgift som de tar ut när bostadsrätten skickar tillbaka för varmt returvatten)

Ja, vi lämnar alltid ett års garanti och support på arbetet. 5 års garanti på material. I utfört arbete ingår alltid efter besiktningar med klar dokumentation.