Värmeväxlare

IMG_8803_1200
Packningsbyte på Chalmers.

Förebyggande underhåll av värmeväxlare

Värmeväxlaren består av en tunn, korrugerad metallplatta med öppningar för genomgång av de två medierna, mellan vilken värmeöverföringen sker. Plattorna är utrustade med en gummipackning vilket försluter kanalen, leder vätskan in i alternerande kanaler och kontrollerar flödesriktningen av komponenterna i värmeplattsystemet. Packningarna är gjorda av gummimaterial såsom Nitril (NBR), EPDM och Chloroprene (CR). Allt gummimaterial har en naturlig åldringsprocess.

Hur lång livslängd en packning har beror på olika faktorer:

  • den tekniska vätskans kvalitet
  • packningens material
  • komponentens exponering
  • temperatur
  • tryck
  • användning
  • öppningsfrekvens

ALLA plattvärmeväxlare behöver förr eller senare rekonditioneras.
Två av de vanligaste orsakerna till försämrad prestanda hos plattvärmeväxlare är:

  • utslitna packningar som orsakar externt läckage
  • beläggningar på plattornas ytor som reducerar värmeöverföringen

Två metoder för att avlägsna smutsen

CIP-rengöring

Rengöring på plats genom cirkulation av vätska utan att demontera värmeväxlaren.

Mekanisk eller kemisk rengöring

Vi demonterar plattvärmeväxlaren och skickar den till vår toppmoderna, miljöanpassade center.
Våra specialister underhåller, reparerar, rekonditionerar och uppgraderar den.

Vi erbjuder utbytespaket. Skicka in ditt smutsiga och få ett rent i retur!

Våra tekniker utbildas fortlöpande, allt för hålla sig a jour med den tekniska utvecklingen inom värmeindustrin.

Svensk Energförbättrings regelbundna kontroller skyddar din investering genom snabba åtgärder.
Förutom service, packningsbyten, plattpaket, rekonditionering och utbyggnad av Alfa Lavals värmeväxlare tar vi även hand om andra värmeväxlarfabrikat.

Service och packningsbyte på Chalmers
Torbjörn från Alfa Laval hjälper till på Krokslätts fabriker